Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Artykuły

 • Zaproszenie do udziału w Programie resortowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego

  W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg programie "Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023", realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gmina Końskie złożyła deklarację przystąpienia do programu w roku 2023.

  Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrdenią opiekę nad:

  -  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  - osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2021 r. poz.573 z późn.zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art. 62 ww. Ustawy z dnia 27 siepnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Więcej informacji: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do udziału w Programie resortowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego
 • Zaproszenie do udziału w Programie resortowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego

  W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg programie  "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023", realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gmina Końskie złożyła deklarację przystąpienia do programu w roku 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu:

  -  dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji oraz

  - osób niepełnosprawnych  posiadających: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.z 2021 r. poz.573 z późn.zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, ( zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. Ustawy z dnia 27 siepnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Więcej informacji: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do udziału w Programie resortowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego
 • Zaproszenie do współpracy – poszukujemy pielęgniarki

  Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku pielęgniarki do realizowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598). Możliwość współpracy w ramach umowy-zlecenia.

  Wymagane kwalifikacje:

  1) wykształcenie w zawodzie - pielęgniarka oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki,

  2) co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym;
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  • zakładzie rehabilitacji;
  • innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

   

  Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

   

  W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 tegoż Rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

   

  Zakres usług będzie  obejmował w szczególności:

  1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

  a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
  b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie.

  2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

  a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

   

  Osoby zainteresowane do współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych pod nr telefonu 41 372 79 20 wew. 108 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

  Serdecznie zapraszamy :)

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do współpracy – poszukujemy pielęgniarki