Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Artykuły

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Końskie poprzez przyjęcie do noclegowni"

  Końskie, dn.03.12.2021r.

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      

  ul. Armii Krajowej 22

  26-200 Końskie

  tel.41-372-79-20

  ZP.26.87.1.2021

  ZAPROSZENIE

  DO ZŁOŻENIA OFERTY

   

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zaprasza do złożenia oferty z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) na zadanie pn.:

   Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Końskie poprzez przyjęcie do noclegowni."

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Końskie poprzez przyjęcie do noclegowni"
 • Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

  16 Dni Akcji Przeciw Przemocy to międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kampania trwa od 25.11 do 10.12.br.

  Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich w tych dniach zapraszają na bezpłatne konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 41 372-79-20. Konsultacji udzielają specjaliści w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: Agnieszka Majchrzak i Aneta Bilska oraz Aneta Węgrzyn.

  Czytaj Więcej o: Kampania „16 Dni Bez Przemocy”
 • Zaproszenie do współpracy POPŻ

  Końskie 27.11.2021 r.

  ZAPROSZENIE

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta i gminy Końskie, które w ramach swojej działalności statutowej zajmują się  przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu do udziału w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności oferowanej przez Federację Polskich Banków Żywności.

  Do zadań organizacji będzie należała dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja działań towarzyszących.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich deklaruje chęć podjęcia współpracy w zakresie rekrutacji osób kwalifikujących się do programu oraz wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności.

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do współpracy POPŻ
 • Dzień Pracownika Socjalnego 2021

  Róża w sercu trzymana w dłoniach"Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”

   (o. Fabian Kaltbach)

   

   

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składamy wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich serdeczne życzenia oraz podziękowania za ciężką, lecz jakże niezbędną pracę.

   Niech nagrodą za troskę i serce, jakie wkładacie Państwo  w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka będzie poczucie spełnionego obowiązku i wdzięczność naszych Świadczeniobiorców i Podopiecznych.

  Z wyrazami szacunku

  Dyrekcja Miejsko-Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Końskich

  ~ Końskie 2021 ~

  Czytaj Więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego 2021
 • PODSUMOWANIE PROJEKTU PARTNERSKIEGO "ZIELONE ŚWIATŁO" REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01.05.2019r. DO 31.10.2021r.

  Gmina Końskie /Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich realizował w okresie od 01.05.2019r. do 31.10.2021r. projekt partnerski pn. „Zielone światło” nr RPSW.09.02.01-26-0001/19.
  Projekt realizowano w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt prowadzono we współpracy z:
  - Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich (Lider Projektu);
  - Gminą Słupia Konecka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi (Partner);
  - Fundacją „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach (Partner);
  - Gminą Stąporków/ Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie (Partner).
  Wartość projektu wynosiła: 3 475 110,00 zł.
  W czasie trwania projektu udzielono wsparcia dla 156 osób, w tym : 82 kobiet oraz 74 mężczyzn.

  Czytaj Więcej o: PODSUMOWANIE PROJEKTU PARTNERSKIEGO "ZIELONE ŚWIATŁO" REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01.05.2019r. DO 31.10.2021r.