Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Aktualności

Harmonogram prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego

Harmonogram prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie

województwa świętokrzyskiego

 

 

Wwojewództwieświętokrzyskim prowadzone są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie powiatu koneckiego pomoc udzielana jest w Punkcie nr 1 prowadzonymprzez Powiat Końskie, ul. Stanisława Staszica 2 w następujących terminach:

poniedziałek:   od godz. 9.00 do godz. 13.00

wtorek:   od godz. 14.30 do godz. 18.30

środa: od godz. 14.30 do godz. 18.30

czwartek: od godz. 14.30 do godz. 18.30

piątek: od godz. 13.00 do godz. 17.00

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach:

  • Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie woj. świętokrzyskiego w 2019 r.

 

Komunikat KDR

Informujemy, iż na sesji w dniu 31 stycznia 2019r. podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

W powyższej uchwale ponownie zdefiniowano§ 2 dotyczący osób uprawnionych do korzystania z gminnego Programu.

Nowa definicja § 2 brzmi: „Uprawnionymi do korzystania z Programu są, zamieszkałe na terenie Gminy Końskie, rodziny wielodzietne, przez które rozumie się rodziny, w których rodzice (rodzic), w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą” mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci posiadające Karty Dużej Rodziny przyznane na podstawie ustawy”.

Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNYCH W POWIECIE KONECKIM

Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie koneckim została opracowana i uzgodniona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej oraz partnera spoza sektora finansów publicznych Fundację „TUO PORTU” Twoja Bezpieczna Przystań z siedzibą w Kielcach ul. Duńska 23.

Diagnoza obejmuje:

  1. uwarunkowania demograficzne – określone na podstawie danych statystycznych,
  2. uwarunkowania zdrowotne – niezbędne w kontekście usług adresowanych do osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością,
  3. uwarunkowania społeczne – odzwierciedlające potrzeby i oczekiwania społeczne,
  4. uwarunkowania instytucjonalne – odzwierciedlające posiadane zasoby oraz aktualny stan realizacji usług,
  5. uwarunkowania polityczne – określające możliwości finansowe i organizacyjne.

W dokumencie dokonano analizy grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, wymagają pomocy innych w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, a także rodzin dotkniętych problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, wymagających specjalistycznego wsparcia w postaci terapii, poradnictwa, wyrównywania braków edukacyjnych, itp.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią tego opracowania

Komunikat o wydawaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

*Od 1 stycznia 2018 roku oprócz Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać z karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne.

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny.

Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty za każdą kartę w kwocie 9,21 zł.

 

Najkorzystniejsze zatem jest wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

*Rodziny, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do 31 grudnia 2017 roku mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 31 grudnia 2019 roku.Po upływie tego czasu, członek rodziny wielodzietnej do wniosku o przyznanie dodatkowej formy Karty będzie musiał załączyć dowód wniesienia opłaty w kwocie 9,21 złza każdą kartę.

INFORMACJA w sprawie świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowe okresy oraz wnioski o świadczenie dobry start można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018r.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Końskie będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenie dobry start w siedzibie podmiotu realizującego zadania zlecone, tj. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22, w pokojach: nr 5 – parter wejście główne, nr 42 i 44 - parter wejście od strony boiska (w pokoju nr 42 przyjmowane będą wyłącznie wnioski o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci - bez dochodu). Natomiast wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w pokoju nr 46 - parter wejście od strony boiska.

Wnioski będą przyjmowane w godz. 7.30 – 15.30. W miesiącu sierpniu w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00.

Ponadto wnioski można składać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w dalszym ciągu drogą elektroniczną.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji