Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Zaproszenie do udziału w Programie „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg programie „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022r.”, realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gmina Końskie złożyła deklarację przystąpienia do  programu  w roku 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

   - dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

   - osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod linkiem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Miasta i Gminy Końskie o zgłaszanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich chęci udziału w Programie na podstawie Karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do w/w zaproszenia

Zgłoszeń można dokonywać :

 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka
  poniedziałek - piątek – od 7:30 do 15:30;
 • na adres mailowy: mgops.konskie@op.pl
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
  ul. Armii Krajowej 22,
  26-200 Końskie,
 • za pośrednictwem ePUAP;

O zakwalifikowaniu się do udziału w w/w programie decydować będzie kolejność zgłoszeń lub  w przypadku dużego zainteresowania Programem  Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej  wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skali FIM.            

Usługa opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.          

Wszelkie informacje można uzyskać  telefonicznie pod nr: 41 372 79 20 wew.108

 1. Edyta Grzegorczyk, p. Elżbieta Matera

UWAGA!

Powyższe zgłoszenia stanowią jedynie wstępną diagnozę środowiskową  aby oszacować  liczbę osób Zainteresowanych uczestnictwem w programie.