Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 7/2019 BMiG Końskie w sprawie Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie 1

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie.pdf286 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny GKRPA.pdf)Regulamin organizacyjny GKRPA.pdf1391 kB

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 24września 2018r. do dnia 8 października 2018r.przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 306/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 września 2018r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

Do konsultacji nie przystąpił żaden podmiot.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Konsultacje Społeczna 2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.

 2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 24 września 2018r. do dnia 8 października 2018r.

 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie
  z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.umkonskie.pl
  ,
  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl
  oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich www.mgops-konskie.pl

 4. Wypełnione formularze można składać:

a) osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (pok. nr 1)

b) drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

c) drogą elektroniczną na adres: mgops.konskie@op.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-69-05 wew. 127

Gminne Dni Profilaktyki 2018.

gminne dni

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Gminne Dni Profilaktyki Harmonogram.pdf)Gminne Dni Profilaktyki Harmonogram.pdf121 kB

XII Koneckie Dni Profilaktyki 2017

dni profilaktyki 2017 3

Pobierz harmonogram...

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji