Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały GPPiRPAoPN na rok 2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Końskich na rok 2020

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 30 września 2019r. do dnia 14 października 2019r.przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2020.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 303/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 września 2019r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2020r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

ZARZĄDZENIE Nr 294/2017

 ZARZĄDZENIE Nr 294/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Końskich na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 287, poz. 2940)zarządzam, co następuje:

§1.Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 22 września 2017r. do dnia 29 września 2017r.

§3.Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 i tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22.

§5.Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Konsultacje Społeczne 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich

na rok 2018

 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 poz. 1817, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.

 2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 22 września 2017r. do dnia 29 września 2017r.

 3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie
  z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.umkonskie.pl
  ,
  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl
  oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich www.mgops-konskie.pl

 4. Wypełnione formularze można składać:

a) osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (pok. nr 1)

b) drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

c) drogą elektroniczną na adres: mgops.konskie@op.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-69-05.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (formularz konsultacji 2018.pdf)formularz konsultacji 2018.pdf62 kB
Pobierz plik (GProgPiRPA 2018.pdf)GProgPiRPA 2018.pdf169 kB

Informacja o wynikach konsultacji społecznych.

Końskie, dn. 24.10.2016r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Końskich na rok 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 07 października 2016r. do dnia 21 października 2016r.przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 293/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 3 października 2016r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

Do konsultacji nie przystąpił żaden podmiot.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji