Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Informacja dot. ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych tj.

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- specjalny zasiłek opiekuńczy

na okres zasiłkowy 2021/2022

przyjmowane są:

1. drogą elektroniczną od 1 lipca 2021r.

2. w formie papierowej od 1 sierpnia 2021r.

INFORMACJA

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie:

1. do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

2. od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

3. od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.