Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce” 2023 - wnioski do 15 września

Do 15 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie tegorocznej Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”.

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom za bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców regionu świętokrzyskiego, ma ona charakter honorowy. W tym roku zostanie wręczona w czterech kategoriach: „Instytucja”, „Organizacja pozarządowa”, „Wydarzenie/akcja” oraz „Osoba fizyczna”.

Nagroda jest hołdem dla Marka Kotańskiego, psychologa i terapeuty, twórcy m.in. „Monaru” oraz „Ruchu Czystych Serc”. Po raz pierwszy została wręczona w 2003 r.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja zamieszkująca lub mająca swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Nominacje mogą również przedstawiać członkowie Kapituły nagrody w stosunku do reprezentowanych przez siebie instytucji (w takim przypadku wyłącza się ich z głosowania w tej kategorii).

Przy ocenie nominacji uwzględnia się następujące kryteria:
- zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka,
- dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka,
- oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki, oraz możliwość ich implementacji w środowiskach lokalnych,
- działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży,
- działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24304,Projekt-Swietokrzyskie-dobre-sasiedztwo-dla-Ukrainy.html