Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

Dodatek energetyczny

 DODATEK  ENERGETYCZNY

          W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym informujemy, że zgodnie z art. 15 niniejszej ustawy wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

          Szczegółowych informacji dot. dodatków energetycznych udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich - Działu Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów szkolnych i KDR  pod numerem telefonu  41 372 79 20 wew. 115.