Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

 KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

   logoc

 

 

 

 

 

Zasady i tryb przyznawania Karty Dużej Rodziny regulują przepisy:

-Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1832 ze zm.);

-Uchwała Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;

-Uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;

-Uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Koordynatorem realizacji postanowień zawartych w uchwale jest Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich Pani Aneta Mikuszewska – Sorn.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Celem gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Końskie jest:
- promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
- umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.

Prawo do posiadania Karty.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Końskie, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Karta, w związku z realizacją Programu uprawnia do:
1) dostępu do oferty Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich z zastosowaniem 50% zniżki na odpłatne zajęcia i imprezy,
* szczegółowych informacji udziela Dyrektor Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I-go 4

2) korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Gminy Końskie z zastosowaniem 50% zniżki,
* Pływalnia Miejska w Końskich, ul. Warszawska 38.
* Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich z siedzibą w Końskich przy ul. Kapitana Stoińskiego 3.

3) 20% zniżki w opłatach wnoszonych za pobór wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiącej miejsce zamieszkania rodziny (ulga dotyczy tylko jednej nieruchomości). Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje bieżące opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Końskie ul. Partyzantów 3 – rodziny mogą zgłaszać się do Działu Księgowości.
* Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Końskie ul. Wojska Polskiego 3 - rodziny mogą zgłaszać się do pokoju nr 8.
* Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich, Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E - rodziny mogą zgłaszać się do Biura Obsługi.

4) 50% zniżki w opłacie za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu samorządowym w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie - rodziny mogą zgłaszać się do poszczególnych przedszkoli samorządowych.

5) dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł na każde dziecko.Dopłata przysługuje rodzinie, która terminowo reguluje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* Urząd Miasta i Gminy Końskie , ul. Partyzantów 1- rodziny mogą zgłaszać się do pokoju nr 29.
* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Końskie ul. Partyzantów 3 – rodziny mogą zgłaszać się do Działu Księgowości.
* Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Końskie ul. Wojska Polskiego 3 – rodziny mogą zgłaszać się do pokoju nr 8.

6) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programuna podstawie porozumienia zawartego z Gminą Końskie.

Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu.

Dokument identyfikujący osobę uprawnioną do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny przyznana na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

Identyfikatorem Gminy Końskie są następujące cyfry: 2605033.

Do końca 2017 roku podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek było posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne. Z obu form Karty można korzystać alternatywnie.

 

logoa

logob

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

1. Karta ma wymiary 54 x 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

2. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach.


WAŻNE DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY.
Prosimy o zwracanie uwagi na termin ważności karty.

 

ZOSTAŃ PARTNEREM GMINNEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH KARTA DUŻEJ RODZINY.

Program ma charakter otwarty i ewolucyjny. Przedsiębiorcy i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie mogą włączyć się w realizację Programu wypełniającdeklarację
Przedsiębiorcy i instytucje oferujące zniżki informują o realizacji Programu w miejscu realizacji uprawnień umieszczając w widocznym miejscu
znak graficzny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w pokoju nr 42 tel. 41 372 79 20 wew. 129, wew. 115.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji