Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Dom Dziennego Pobytu

W strukturze organizacyjnej Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich działa Dom Dziennego Pobytu (DDP), z którego nieodpłatnie mogą korzystać osoby w wieku emerytalnym oraz renciści o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.
Do najczęstszych przyczyn zgłaszania się Podopiecznych do DDP należą:

 • samotność,
 • potrzeba zapełnienia wolnego czasu, często "życiowej pustki",
 • trudna sytuacja rodzinna - brak więzi uczuciowych, zrozumienia, wsparcia,
 • potrzeba życia towarzyskiego – kontakt z drugim człowiekiem,
 • poszukiwanie aktywnych form życia.

Dom Dziennego Pobytu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podopieczni mają do dyspozycji świetlicę, kącik komputerowy oraz stołówkę.

Korzystanie z obiadów w stołówce jest zgodnie z Uchwałą:

 • Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P. z 2018 r., poz.1007),

 • Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ( Dz. urz. Woj. Święt. z 2019 r., poz.17 )

 • Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2019 r., poz.15 )

 • Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz.Urz.Woj. Święt. z 2019 r., poz.16 ).

Celem działalności Domu Dziennego Pobytu jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnych formach terapeutycznych tj.:

 • zajęcia rekreacyjno – towarzyskie (spacery, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, wieczorki taneczne, spotkania okolicznościowe, biesiady, ogniska, grille itp.),
 • terapia zajęciowa - mająca na celu manualne usprawnianie, poprzez wykonywanie przez Podopiecznych pod kierunkiem instruktora różnorodnych prac (z bibuły, papieru, wstążki, prace wykonywane techniką decoupage , szydełkowanie, haftowanie itp.),
 • silwoterapia - terapia poprzez kontakt z przyrodą – letnie wyjazdy do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi,
 • muzykoterapia – zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne,
 • udział w małych formach teatralnych przygotowywanych okazji spotkań okolicznościowych oraz świąt,
 • choreoterapia – terapia tańcem,
 • kinezyterapia – terapia ruchem – ćwiczenia fizyczne, ogólnousprawniające, nordic walking z instruktażem,
 • biblioterapia – terapia poprzez literaturę, inaczej ukierunkowane czytelnictw dostarczające tematów do rozmów, nowego spojrzenia na własne problemy,
 • poznawanie nowych umiejętności przydatnych w działalności społecznej, np. korzystanie z komputera, internetu oraz telefonu komórkowego.

Udział podopiecznych w oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu zajęciach odbywa się na zasadzie dobrowolności, zgodnie z ich zainteresowaniami oraz możliwościami psychoruchowymi.

Aktywność w w/w formach terapeutycznych dostarcza Podopiecznym Domu Dziennego Pobytu wielu korzyści:

 • podnosi poczucie własnej wartości,
 • motywuje do działania,
 • jest źródłem satysfakcji,
 • użyteczności dla innych,
 • umożliwia nawiązywanie kontaktów społecznych,
 • zachowuje kondycję psychiczną i fizyczną,
 • daje możliwość realizacji własnych pasji,
 • rozwija umiejętności i zdolności twórcze,
 • umożliwia zdobywanie nowej wiedzy,
 • daje poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

Dom Dziennego Pobytu współpracuje z różnymi instytucjami z terenu miasta i gminy Końskie: szkołami, przedszkolami, Miejsko - Gminnym Domem Kultury oraz Komendą Powiatową Policji w Końskich.

Regulamin Domu Dziennego Pobytu.

Artykuły

 • DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

  Z okazji Dnia Osób Starszych Podopieczni Domu Dziennego Pobytu bawili się na wieczorku tanecznym.

  Sale udekorowano jesiennymi kwiatami, zorganizowano poczęstunek, a do tańca wybrano szlagiery z lat 80 - tych i 90 – tych, które Podopieczni znali i chętnie śpiewali.

  Zabawę przy muzyce przeplataly różne konkursy i popisy śpiewu.

  Humory wszystkim dopisywały i jak mówią Podopieczni - „nogi do tańca same niosły.”

  Czytaj Więcej o: DZIEŃ OSÓB STARSZYCH
 • PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W KONECKICH SENIORALIACH

  Podopieczni Domu Dziennego Pobytu chętnie wzięli udział w organizacji Koneckich Senioralii 2021 r. W przygotowania do nich włożyli dużo pracy, z której czerpali wiele radości, pragnęli wypaść jak najlepiej!

  Dlatego też jest Im niezmiernie miło, że 28 września br. od Burmistrzów Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego oraz Krzysztofa Jasińskiego otrzymali dyplom z podziękowaniami za czynne włączenie się w organizację II KONECKICH SENIORALIÓW oraz pamiątkowe zdjęcie przedstawiające występujących na scenie podczas Senioraliów Podopiecznych Domu Dziennego Pobytu

  Do podziękowań dołączyła się również Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Mikuszewska-Sorn oraz pracownicy Domu Dziennego Pobytu, którzy zaprosili Podopiecznych na poczęstunek.

  Czytaj Więcej o: PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W KONECKICH SENIORALIACH
 • KONECKIE SENIORALIA 2021

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz działający w jego strukturze Dom Dziennego Pobytu po raz drugi uczestniczył w organizacji SENIORALII, które w 2021 r. odbyły się 19 września przed Miejsko - Gminnym Domem Kultury w Końskich.

  Przygotowano INFORMATORY DLA SENIORA zawierające ofertę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich dla osób w wieku starszym oraz KOPERTĘ ŻYCIA, która ma służyć służbom medycznym, czy osobom udzielającym pierwszej pomocy najważniejszych, prawdziwych informacji o stanie zdrowia Seniora.

  Czytaj Więcej o: KONECKIE SENIORALIA 2021
 • WYJAZD W PLENER

  Korzystając z pięknej, słonecznej pogody 9 września 2021 r. Podopieczni wyruszyli na Sielpię, by zrelaksować się i skorzystać z uroków natury. Spacer nad zalewem wśród sosnowych lasów, a także taniec i śpiew pozwoliły wzmocnić zdrowie, poprawić humor, a także zaostrzyć apetyt, co było widoczne przy konsumpcji kiełbasek z grilla i chleba ze smalcem.

  Czytaj Więcej o: WYJAZD W PLENER