Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy

Artykuły

 • Wykaz placówek poradnictwa specjalistycznego w województwie świętokrzyskim

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji realizujących działania pomocowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa świętokrzyskiego.

   

  https://www.kielce.uw.gov.pl/ftp/pliki/wps/rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_2021-2022.pdf

  Czytaj Więcej o: Wykaz placówek poradnictwa specjalistycznego w województwie świętokrzyskim
 • Formy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2

  Zgodnie z wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego między innymi ograniczeń w wykonywaniu zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikającymi z faktu rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich informuje o prowadzonych formach wsparcia dla osób doznających przemocy na terenie gminy oraz województwa.

  Czytaj Więcej o: Formy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 22–28 lutego 2021r. będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną, psychologiczną między innymi w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach organizacji pozarządowych.

  Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich włącza się w tą inicjatywę i prowadzi dyżury specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 22 do 28 lutego w godzinach od 8.00 do 15.30. Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią dyżury będą odbywać się telefoniczne pod numerem telefonu 41 372 79 20 wew. 103 i 122.

  Czytaj Więcej o: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 • Przemoc wobec dzieci

  Przemoc wobec dzieci

  Relacje pomiędzy rodzicami mają wpływ na rozwój dziecka. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie, gdzie stosowana jest przemoc jest w jakiś sposób w tę przemoc angażowane. Większość aktów przemocy wobec dzieci dzieje się w czterech ścianach, tam gdzie nie ma świadków i bezpośredniej pomocy.

  Krzywdzenie dzieci może dokonywać się w następujących formach:

   • przemoc fizyczna
   • przemoc psychiczna
   • wykorzystywanie seksualne
   • zaniedbywanie dziecka

   

  Przemoc fizyczna - brutalne ataki prowadzące do złamań urazów głowy, oparzeń, kalectwa, a nawet śmierci. Specyficznym rodzajem krzywdzenia fizycznego jest zespół Munchhausena (wywoływanie u dziecka choroby i narażenia jego zdrowia na poważne szkody.

  Przemoc emocjonalna - formy zachowań od wyśmiewania, aż po obrażanie, zastraszanie, upokarzanie. To także stawianie dziecku wymagań nieadekwatnych do jego wieku i możliwości rozwojowych. Przemoc ta jest najłatwiejsza do ukrycia i najczęściej występująca forma przemocy względem dzieci.

  Wykorzystywanie seksualne - to zachowania dorosłej osoby prowadzące do zaspokojenia seksualnego kosztem dziecka. Wykorzystywanie seksualne obejmuje również akty pozbawione fizycznego kontaktu, ale także rozmowy o tematyce seksualnej, ekshibicjonizm, pokazywanie dziecku pornograficznych zdjęć.

  Zaniedbywanie dziecka - niezaspokojenie potrzeb dziecka niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju. Potrzeby te obejmują: właściwe odżywianie, higienę, opiekę medyczną, edukację ale także potrzeby związane z funkcjonowaniem psychicznym.

   

  Dziecko jako świadek przemocy

  Klapsy czy uderzenie ręką przez niektóre osoby są uznawane jako metoda wychowawcza. Kary fizyczne są intencjonalnym użyciem siły po to, żeby dziecko doświadczyło bólu stanowiącego karę dla niego i zmieniło swoje zachowanie. Psychologowie dziecięcy podkreślają, że kary fizyczne osłabiają więź między dzieckiem, a rodzicem oraz zaufanie do dorosłego, co z kolei jest znaczącym czynnikiem ryzyka zakłócającym prawidłowy rozwój dzieci.

  Dzieci uczą się poprzez obserwacje, więc jeśli rodzice wykorzystują siłę, by wpłynąć na dziecko to uczy się, że agresja jest skuteczną metodą żeby osiągnąć swój cel.

  Środowisko rodzinne ma znaczący wpływ na rozwój dziecka. Nadużycia ze strony najbliższych są traumatyczne i wpływają silnie na dziecko.

   

  Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci

  Skutki krótkoterminowe u dzieci:

   • negatywny obraz własnej osoby,
   • zachowanie autoagresywne,
   • bardzo rzadkie przeżywanie pozytywnych emocji,
   • dominacja lęku, złości, gniewu,
   • poczucie winy,
   • zaburzenia łaknienia i snu,
   • zaburzenia związane z nastrojem,
   • nadmierne akcentowane posłuszeństwo lub zamknięcie w sobie,
   • zachowania agresywne,
   • zaburzenia somatyczne,
   • obgryzanie paznokci,
   • zachowania ryzykowane (alkohol, wagary),
   • myśli samobójcze,
   • słabe wyniki w nauce,


  Skutki długoterminowe:

   • brak umiejętności tworzenia satysfakcjonujących i stabilnych relacji,
   • zaburzenia lękowe, depresyjne, odżywiania,
   • nadwrażliwość interpersonalna,
   • problemy zdrowotne,
   • zachowanie wysokiego ryzyka,
   • stosowanie przemocy,
   • doznawanie przemocy,
   • gorsze wykształcenie i gorsze możliwości znalezienia pracy.
  Czytaj Więcej o: Przemoc wobec dzieci