Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Procedura niebieskiej karty

Co to procedura ,,Niebieskiej Karty”

 

Jest to procedura postępowania obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowania procedury, zadania służb oraz formularze ,, Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

 

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów składająca się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, Policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, i przedstawiciele organizacji pozarządowych działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą wchodzi również prokuratorzy. Zespół powoływany jest przez Burmistrza na podstawie uchwały Rady Miasta. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na obszarze gminy, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Co to jest grupa robocza?

 

Jest to grupa osób powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny mająca na celu budowanie i realizację strategię postępowania dla konkretnej rodziny dotkniętej przemocą. W jej skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele służ i instytucji posiadających kompetencje do pracy przy rozwiązywaniu specyficznych problemów konkretnej rodziny i jej skład jest dostosowany w zależności od potrzeb rodziny. Członkowie grupy realizują swoje działania poprzez:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

 

Jakie służby są uprawnione do uruchomienia procedury ,,Niebieskiej Karty”

 

  • Policja
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  • komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • oświata
  • ochrony zdrowia.

 

Procedura „Niebieskie Karty”

 

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta-A" przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych instytucji, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy, który zawiera dane osób uwikłanych w przemoc oraz opisuje sytuację przemocy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie grupy roboczej zobowiązani są do zachowania poufności pozyskanych w trakcie realizacji procedury informacji.
Następnie osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz "Niebieska Karta-B" zawierający informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach, gdzie można uzyska pomoc.
Uruchomienie procedury może nastąpić w różny sposób i w różnych okolicznościach, np.:

  • podczas interwencji policji w rodzinie,
  • na prośbę osoby doznającej przemocy,
  • w trakcie kontaktu przedstawiciela instytucji upoważnionej do wszczęcia procedury z osobą, która doznaje przemocy,
  • po zaobserwowaniu niepokojących sygnałów przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego,
  • podczas badania lekarskiego,
  • w wyniku zgłoszenia w jednej z instytucji przez świadka przemocy w rodzinie.PODJĘCIE PROCEDURY NIE WYMAGA ZGODY OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE