Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

"Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Terminy wydawania żywności i spotkania w ramach działań towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 w marcu 2019 POPŻ

logo popz2

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu OperacyjnegoPomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania w dniach:

- 13 maja  2019 r. (poniedziałek) – w godz od 12.00 do 15.00

- 14 maja   2019 r. (wtorek) – w godz. od 09.00 do 15.00.

Paczki wydawane będą w magazynie mieszczącym się w miejscowości Nowy Kazanów 8. 

Terminy wydawania żywności i spotkania w ramach działań towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 w styczniu 2019

logo popz2

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania w dniach:

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) – w godz od 12.00 do 15.00

15 stycznia  2018 r. (wtorek) – w godz. od 09.00 do 15.00.

Paczki wydawane będą w magazynie mieszczącym się w miejscowości Nowy Kazanów 8.

 

Terminy wydawania żywności i spotkania w ramach działań towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 w listopadzie 2018

logo popz2

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich informuje, że paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będą wydawane osobom, które otrzymały skierowania w dniach:

26 listopad 2018 r. (poniedziałek) – w godz od 12.00 do 15.00

27 listopad 2018 r. (wtorek) – w godz. od 09.00 do 15.00.

Paczki wydawane będą w magazynie mieszczącym się w miejscowości Nowy Kazanów 8.

 

Program Operacyjny – „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2018

logo popz2

26 października 2018r Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, zawarł umowę ze Związkiem Stowarzyszeń - Kielecki Bank Żywności na realizacje zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

W okresie od października 2018r do czerwca 2019r, w ramach umowy artykuły spożywcze będą dystrybuowane cyklicznie w 4 transportach, pozwoli to na przygotowanie paczek w skład, których będą wchodziły artykuły spożywcze z 6 grup towarowych tj. art. warzywno-owocowe, art. skrobiowe, art. mleczne, art. mięsne, cukier biały i tłuszcze. Średnio na jedną osobę potrzebującą przypadnie około 49 kg żywności.

Planowana pierwsza dostawa artykułów spożywczych odbędzie się jeszcze w listopadzie br.

Realizacji zadania będą towarzyszyły działania dodatkowe w formie warsztatów kulinarnych, żywieniowych, dietetycznych mających między innymi na celu pomoc w przygotowaniu zdrowych posiłków, utrzymaniu higieny osobistej oraz wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo popz2

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich jako Organizacja Partnerska Lokalna – OPL realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Żywności w Kielcach Nr 24 / Podprogram 2018 zawartej w dniu 26.10.2018 r.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich.

Produkty żywnościowe będą wydawane w magazynie zlokalizowanym w Nowym Kazanowie 8, 26- 200 Końskie.

Należy mieć na uwadze, że pomoc w ramach tego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób i rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich – od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Pierwsze spotkanie w ramach działań towarzyszących odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 r. w godz. od 14.00 do 17.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22.

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2018.

logo na stronę internetową

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank i Żywności w Kielcach [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.      Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018r.- 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

1. Sposób kwalifikacji:

 1. OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 2. OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

 3. OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

 2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

   1. groszek z marchewką 3,6 kg,

   2. fasola biała 3,6 kg,

   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

   4. buraczki wiórki 1,05 kg,

   5. powidła śliwkowe 1,8 kg,

   6. makaron jajeczny 4,5 kg,

   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

   8. ryż biały 3 kg,

   9. kasza gryczana 1,5 kg,

   10. herbatniki maślane 0,8 kg,

   11. mleko UHT 7 l,

   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

   13. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg,

   14. szynka drobiowa 3 kg,

   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

   16. kabanosy wieprzowe 0,36 kg

   17. pasztet wieprzowy 0,64 kg,

   18. filet z makreli w oleju 1,7 kg,

   19. cukier biały 4 kg,

   20. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

   21. olej rzepakowy 4 l;

 3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji