Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. 
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa przy ul. 16-go Stycznia 6 w Końskich - tel: 797-160-957 działa na podstawie:

1) Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. 2015 poz. 332 z późn. zm.);
2) Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm. );
3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015r. poz. 1390);
4) Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. 2015r. poz.163 z późn. zm.);
5) Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich;
6) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską
w Końskich;
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Końskich uchwalonego przez Radę Miejską w Końskich;
8) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie uchwaloną przez Radę Miejska w Końskich;
9) Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskich (Zarządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.);
10) Regulaminu placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa działającej w ramach struktury organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistyczno – opiekuńczej – świetlica środowiskowa czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt, w godzinach od 9.00 do 17.00, natomiast w ferie zimowe i letnie w godz. od 7.30 do 15.30. Do każdej świetlicy uczęszcza po 30 wychowanków. Dzieci i młodzież przyjmuje się na: prośbę rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek szkoły, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego lub decyzji Sądu. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, dobrowolny, chyba, że do placówki dziecko skieruje Sąd. Wychowankowie mają zapewniony codzienny posiłek w formie suchego prowiantu oraz napoju. Podczas pobytu w placówce dzieci mogą skorzystać
m.in.: z pomocy wychowawców w nauce i odrabianiu lekcji, brać udział w zajęciach ogólnorozwojowych (plastycznych, technicznych, umuzykalniających, teatralnych, sportowych) oraz psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i logopedycznych, rozwijać uzdolnienia i hobby. Wychowawcy służą także pomocą pedagogiczną rodzicom/opiekunom prawnym.


Prawa i obowiązki wychowanków placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa


1) Każde dziecko ma prawo do:
- ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
- właściwie zorganizowanej opieki,
- swobody wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem praw innych,
- opieki wychowawcy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem.
2) Każde dziecko zobowiązane jest do:
- przestrzegania regulaminu organizacyjnego placówki,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- współpracy w procesie wychowania,
- dbałości o wspólne dobro i porządek w placówce,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
- stosowanie się do poleceń wychowawców placówki.

Artykuły

 • Ferie w placówce 2024

  Tegoroczne ferie zimowe przebiegły w atmosferze radości, ciekawych zajęć i aktywnej zabawy. Wychowankowie uczestniczyli w przeróżnych warsztatach plastyczno-technicznych, taneczno-muzycznych, sportowych i teatralnych. Brali udział w spacerach, wyjściach  na plac zabaw oraz Biblioteki Miejskiej w Końskich. W pierwszym tygodniu ferii odbył się także dwudniowy biwak, który obfitował w zabawy rekreacyjno-edukacyjne. Pobyt rozpoczęliśmy mini rajdem szklakami koneckich ulic i „Alei Katyńskiej”, gdzie wychowankowie dowiedzieli się o lokalnych, wojennych bohaterach z naszej okolicy, historii nazw ulic oraz historii naszego miasta. Nie zabrakło także gry w piłkarzyki, tenisa stołowego, cymbergaja, bilarda, konkursów i dyskoteki, podczas której pokaz miał świetlicowy zespół taneczny „Kolorowe szarfy”.  Zimowe ferie można zaliczyć do wesołych, kreatywnych i niezapomnianych.

  Czytaj Więcej o: Ferie w placówce 2024
 • Magiczny wieczór wigilijny w Placówce Wsparcia Dziennego

  „Magiczny Wieczór Wigilijny” – pod takim hasłem przewodnim Placówka wsparcia dziennego wkroczyła w ostatnią fazę oczekiwania na tegoroczne Boże Narodzenie.
  W poniedziałek 18 grudnia br. odbyło się spotkanie wigilijne, na którym oprócz wychowanków i wychowawców swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali goście m.in:  Burmistrz MiG Końskie Pan Krzysztof Jasiński oraz Pani Dyrektor M-GOPS w Końskich – Aneta Mikuszeska – Sorn. Nie obyło się bez przedstawienia jasełkowego, w którym dzieci prezentowały wiesze i śpiewały kolędy. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem, składali sobie najpiękniejsze życzenia i zasiedli do stołu pełnego wigilijnych dań i potraw. Na koniec spotkania wychowankowie otrzymali słodkie upominki. To pełne ciepła spotkanie było momentem, który na długo pozostanie w sercach dzieci oraz wszystkich zaangażowanych w organizację tego wieczoru. Wspólne doświadczenie tego wyjątkowego spotkania, pełnego radości, ciepła i uśmiechów, pozostawi niezapomniane wspomnienia.

  Czytaj Więcej o: Magiczny wieczór wigilijny w Placówce Wsparcia Dziennego
 • Wyczekiwany Święty Mikołaj w Placówce Wsparcia Dziennego - 06.12.2023r.

  Do placówki, oczywiście 6 grudnia przybył oczekiwany wcześniej, wspaniały gość czyli Święty Mikołaj. Dzieci przywitały go radośnie i usadziły na wcześniej, specjalnie przygotowanym miejscu. Każde z nich miało dla niego przygotowany wiersz, piosenkę albo rysunek.  Wieczór prezentów mikołajkowych okazał się być magiczny. Wszystkie dzieci były szczęśliwe, uśmiechnięte i z radosnymi okrzykami oraz piosenką pożegnały wspaniałego gościa, zapraszając go do placówki na drugi rok.

  Czytaj Więcej o: Wyczekiwany Święty Mikołaj w Placówce Wsparcia Dziennego - 06.12.2023r.
 • Dzień Pracownika Socjalnego 2023r.

  Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Świętowanie tego dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję, rozpoczętą w roku 1996. Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest pomaganie osobom, bądź całym rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Z tej okazji Burmistrzowie MiG Końskie Pan Krzysztof Obratański oraz Pan Krzysztof Jasiński, a także Dyrekcja M-GOPS w Końskich spotkali się z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, aby podziękować za pracę, wysiłek i ogromne zaangażowanie na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wychowankowie Palcówki wsparcia dziennego z okazji tego szczególnego dnia, przygotowali przedstawienie i własnoręcznie wykonali kwiaty dla wszystkich przybyłych pracowników. Zgromadzeni goście dołączyli się do wspólnego śpiewania z dzieciakami. Pochwałom i radością nie było końca.

  Czytaj Więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego 2023r.