Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Aktualności

Artykuły

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Dodatek osłonowy w 2024 roku

  Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

  Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich (Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

  Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP

  Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

  1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.

  2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

  3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

  4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

  5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

  6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

  7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

  8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

  9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

  Dlaczego musisz podpisać PDFa profilem zaufanym? A nie tylko sam list do Urzędu Miasta? Wynika to z uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:

  „Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

  W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku
 • Zaproszenie do współpracy

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty do realizowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.). Możliwość współpracy w ramach umowy - zlecenia.

  Wymagane kwalifikacje:

  1) wykształcenie w zawodzie specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej / rehabilitant / fizjoterapeuta,

  2) co  najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. warsztacie terapii zajęciowej;
  6. innej jednostce niż wymienione w ppkt a-e świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

  Zakres usług będzie obejmował w szczególności: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

  • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

   

  Osoby zainteresowane do współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych pod nr telefonu 41 372 79 20 wew. 108 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

   

  Serdecznie zapraszamy :)

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do współpracy