Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Aktualności

Artykuły

 • Zaproszenie do udziału w Programie „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

  W związku z ogłoszonym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg programie „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022r.”, realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gmina Końskie złożyła deklarację przystąpienia do  programu  w roku 2022.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

     - dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

     - osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

      – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do udziału w Programie „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
 • Dodatek osłonowy - nowe świadczenie

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

  Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy - nowe świadczenie
 • Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

  Zarządzenie Nr 34/2021

  Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

  z dnia 31 grudnia 2021 roku

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  

  Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz § 7 ust. 6 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich stanowiącego załącznik nr l do uchwały Nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz.1942 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1

  Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 r.

  § 2

  Zobowiązuję pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
  do stosowania niniejszego Zarządzenia.

  § 3

  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam pracownikom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

  Podpis
  Aneta Mikuszewska-Sorn
  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Końskich

  Czytaj Więcej o: Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich